Integritetspolicy för Gabionersweden.se

Senast uppdaterad: 18 september 2023.

Denna integritetspolicy förklarar hur Gabionersweden.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi är dedikerade till att skydda din integritet och säkerställa att din information behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Läs igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi hanterar din information.

1. Insamlade Personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats, använder våra tjänster eller kontaktar oss. De typer av personuppgifter vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Namn
  • Kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer
  • Demografisk information såsom postnummer, preferenser och intressen
  • Övrig information relevant för kundundersökningar och/eller erbjudanden


2. Användning av Personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att förstå dina behov och tillhandahålla bättre service.
  • För att skicka dig marknadsföringsmeddelanden via e-post om nya produkter, specialerbjudanden eller andra nyheter som vi tror kan vara intressanta för dig.
  • För att förbättra våra produkter och tjänster genom att analysera din feedback.
  • För interna register, rapporter och marknadsundersökningar.


3. Dataskydd och Säkerhet

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkerställa den information vi samlar in.

4. Delning av Personuppgifter

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje parter om vi inte har din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan dock dela dina uppgifter med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats och tillhandahålla tjänster till dig.

5. Din Rätt till Åtkomst och Kontroll över Dina Personuppgifter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om du vill ha en kopia av informationen, vänligen kontakta oss. Om du tror att informationen vi har är felaktig eller ofullständig, vänligen meddela oss så att vi kan korrigera den.

6. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra vår integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och kommer att gälla från det datum de publiceras.