Smart konstruktion för många användningsområden

Är du konstruktör? Vi samarbetar gärna med dig – ju tidigare i projektet, desto bättre. Tillsammans kan vi ta fram kreativa och samhällseffektiva lösningar på både stora och små jobb. Genom våra nätverk inom geoteknik och murkonstruktion hjälper vi gärna till med projektering. 

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta kring olika tillämpningsområden för gabioner.

Här är några exempel:

Oavsett din erfarenhet och kunskapsnivå hjälper vi till med alla frågor kring konstruktion och dimensionering. Via ett frukost- eller lunchwebinarium utbildar vi gärna din organisation i gabionkunskap. Hör av dig så berättar vi mer!

Asset 1 50

”Gabioner är en flexibel lösning för att skapa stabila ytor vid höjdskillnader i terrängen. Ofta handlar det om att maximera den användbara ytan i en slänt inom en fastighet. En stor fördel med jordarmerade gabionmurar är att du kan återanvända material från platsen – att frakta material är både dyrt och dåligt för miljön.

Det vi gör är att planera och beräkna hur man ska bygga med gabioner på en specifik plats. Vi tittar bland annat på

”Gabioner är en flexibel lösning för att skapa stabila ytor vid höjdskillnader i terrängen. Ofta handlar det om att maximera den användbara ytan i en slänt inom en fastighet. En stor fördel med jordarmerade gabionmurar är att du kan återanvända material från platsen – att frakta material är både dyrt och dåligt för miljön.

Det vi gör är att planera och beräkna hur man ska bygga med gabioner på en specifik plats. Vi tittar bland annat på bärighet, totalstabilitet och inre stabilitet. Hur ser markförhållandena ut? Behövs geonätsarmering? Gabionkonstruktioner är mycket stabila och har en lång livslängd.” 

bärighet, totalstabilitet och inre stabilitet. Hur ser markförhållandena ut? Behövs geonätsarmering? Gabionkonstruktioner är mycket stabila och har en lång livslängd.” 

Fredrik Thellbro, AFRY

Är du konstruktör och vill veta mer om våra gabioner?

Kontakta oss så pratar vi mer om form, funktion och hållbart byggande.