Kunder berättar

Gabioner Sweden Va╠ervik Trollha╠ettan scaled

Vårvik i Trollhättan

I ett av Trollhättans bästa lägen växer stadsdelen Vårvik fram. Det före detta industriområdet har sanerats och stora markarbeten pågår för att bygga cirka 1 700 lägenheter. Bland annat har NCC byggt en 165 meter lång och 4 meter hög gabionmur längs Göta älvs strand.

Anders Påsse, platschef på NCC, berättar:

– Tillsammans med Trollhättan stad har vi jobbat med saneringen av området och nu förbereder vi för de nya kvarteren. Infrastruktur i form av vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber ska komma på plats. Vi jobbar även med markbeläggning av gator och torg, det blir vacker bohuslänsk granit och naturstensytor.

– Längs med strandbanken norr om den nya Stridsbergsbron har vi byggt en 165 meter lång och 4 meter hög mur av gabioner. Muren är en stödmur för Knorretorpsvägen och för husen i kvarteret bakom. Utanför muren blir det ett gångstråk.

– Vi stod i valet och kvalet om vi skulle göra gabionmuren själva, men vi bestämde oss för en helhetslösning och låta Gabioner Sweden göra hela jobbet med sina maskinpackade burar. Det gjorde att vi kom i gång tidigt och att muren blev klar snabbt.

– För att få en hållbar och miljöekonomisk lösning levererade Gabioner Sweden färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner från en närbelägen bergtäkt några kilometer från projektet. På så sätt fick vi exakt rätt mängd burar.

– En gabionmur är snygg, stabil och fyller sin funktion, vi är mycket nöjda med helhetslösningen kring installationen.

Länk till projekt på NCC

Anders Passe NCC cropped 1

”Ett snyggt sätt att använda en brant slänt.”

Anders Påsse, platschef på NCC

Gabioner Sweden Varbergstunnel Hamra

Varbergstunneln

Mellan Varberg och Hamra bygger Trafikverket nio km dubbelspår, en tre km lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och fyra nya broar. För att avskilja järnvägen från allmänheten och samtidigt få ett estetiskt tilltalande bullerskydd har Implenia Sverige byggt en gabionmur som är en km lång.

Peter Claesson, projektchef på Implenia Sverige berättar:

– På en sträcka av en kilometer längs det södra markspåret har vi byggt en gabionmur som skiljer järnvägen från intilliggande område. Totalt blev det 3 000 burar fyllda med stenmaterial från tunnelbygget. Stenen är en speciell bergart unik för området som kallas varbergsgranit, den är mer jämnt grå, har hög densitet och är estetiskt tilltalande. Totalt har vi använt 6 000 ton varbergsgranit.

– Vi kunde ta fyllnadsmaterial från tunneln och eftersom Gabioner Sweden har mobila enheter för sin produktion kunde vi maskinpacka korgarna på rätt plats. Egentligen var fraktionen från tunneln för liten, men gabionburarna gick att anpassa så det var en väldigt bra lösning för oss. Genom fin samverkan mellan de olika medarbetarkårerna kunde vi korta alla logistiska led från mil till metrar.

– Eftersom gabionerna kunde maskinpackas och levereras helt färdiga kunde vi bygga bort det arbetsmiljöproblem en manuell hantering skulle innebära. Gabioner Sweden har en hög produktionstakt motsvarande ca 190 gabioner per vecka. Det gjorde att även vi valde att hålla en högre takt vid installationen, det kortade byggtiden och blev framgångsrikt både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Länk till projekt på Trafikverket

Peter Claesson Implenia Sverige AB

”Vi kortade de logistiska leden från mil till metrar.”

Peter Claesson, projektchef, Implenia Sverige