FAQ

Går det att få gabioner i vilken storlek man vill?

Gabioner levereras alltid i standardstorlekar från (LxHxD cm) 50x50x50 cm upp till 200x100x100 cm. Om det förekommer uddamått ute på projektet så sker anpassningar med lösa nätdelar direkt ute på projektplats. Uddamåtten identifieras oftast i projekteringsfasen och kan planeras i förväg i leverans med hjälp av oss.

Går det att köpa ofyllda gabionkorgar?

Det går endast att köpa färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner från oss. Vi levererar lösa nätdelar tillsammans med färdigfyllda gabioner om anpassningar krävs i ett projekt.

Går det att välja stentyp och färg?

Vi levererar i huvudsak gabioner med bergkross från våra bergtäkter eller från de projektplatser där vi står med våra mobila anläggningar, men i vissa fall där gestaltningen kräver kan vi ta fram alternativ. Det behöver vi i sådant fall beställa in natursten eller en speciell färg till en viss merkostnad. Prisbilden varierar från fall till fall.

Vad är det för skillnad på era gabioner i förhållande till handfyllda och enklare gabioner på marknaden?

Vi har marknadens mest robusta gabioner, med en trådtjocklek om 6 mm, självlåsande och självbärande korgar med inbyggd lyftanordning. Rätt tillverkade så bygger vi stödmurar med 10–12 meters höjd och eftersom de är maskinfyllda och maskinvibrerade så fyller vi upp till 30 % mer sten i dem vilket gör dem till homogena byggprodukter som håller över tiden i sin applikation. 

Enklare gabioner har sammankopplade hörn av C-ringar eller spiraler, tunnare trådtjocklek på mellan 4–5 mm och enklare genomgående stag. Den här enklare typen av gabionkorg går inte att lyfta med någon ordning utan behöver fyllas på plats där den skall stå, vilket är ett tidskrävande arbete.

Hur högt går det att bygga stödmuren utan att ta hänsyn till bakåtförankring av muren?

Det är generellt svårt att säga. Allting beror på flera omständigheter, såsom markförhållanden under muren, grundvattennivåer, markförhållande bakom muren, jordtryck bakom muren, eventuella trafiklaster, och lite andra faktorer. Vi guidar dig gärna i detta och vi hjälper naturligtvis till att ta fram stabilitetsberäkningar i beräknings PM och tillhörande bygghandlingar. I enklare sammanhang där muren är upp till 1,5 meter hög, så kan det fungera väl utan bakåtförankring.

Hur levereras gabionerna?

Vi levererar våra färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner på lastpall vilka enkelt lyfts på och av lastbärarna med hjälp av hjullastare med pallgafflar. Leveranserna sker oftast med linjebilar men vi kan leverera med kranbil om behov finns. Billigaste transporterna sker med linjebil max 36–38 ton per ekipage (BK4). Bil utan släp om BK2 råder.

Hur lyfter man gabionerna på plats?

Våra standardgabioner levereras med inbyggd lyftanordning i form av 2 x vajeröglor centrerade i gabionens topp. Vid installationen krokar man enkelt i öglorna med hjälp av tillhandahållet lyftok, vilket finns att tillgå via ett enkelt hyreskontrakt från oss. Metoden medför väldigt snabba och effektiva installationer ute på projektet med en installationstakt på upp till 120 kvm per dag.

Vilka leveranstider har ni på färdigfyllda gabioner?

Generellt har vi inte långa leveranstider. Vi har för det mesta gabioner tillgängliga via våra fasta produktions- och lagerplatser med relativt snabba leveranser. Tänk dock på att vi uteslutande jobbar med externa transportörer i olika delar av landet och att vi behöver några dagar på oss att bekräfta leverans och leveranstidpunkt.

Vi levererar med fördel större leveranser i nära samarbete med dig som kund från våra mobila anläggningar för hållbar leverans och en bättre miljö där vi eliminerar transporter och verkar för en bättre massbalans i projektet.    

Anna Akergren Gabioner Sweden cropped 1

Här har vi samlat vanliga frågor som rör våra produkter. Om du inte hittar det du funderar över kan du kontakta oss på: 060-785 58 00 eller länken nedan.

Anna Åkergren
Verksamhetschef
Gabioner Sweden AB