Effektiv och snabb installation

Är du entreprenör? Oavsett om du är en stor eller liten aktör hjälper vi dig att lyckas. Kombinationen av hög tillgänglighet, hållbarhet och nära produktionsmetoder av våra gabioner är bra för både dig och beställaren. Våra mobila produktionsanläggningar kan placeras direkt på projektplatsen och återbruka överskottsmassor. I storstadsregionerna har vi även lagernivåer av färdigfyllda gabioner. 

LÄNKAR OCH FILER

Att bygga med gabioner har många fördelar och möjligheter. Här är några exempel:

Tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar. Kundfokus, hälsa, säkerhet och kvalitet i produkt och service är de allra viktigaste delarna i vårt erbjudande till dig.
Via ett frukost- eller lunchwebinarium kan vi även utbilda din organisation i gabionkunskap. 
Hör av dig så berättar vi mer!

Tomas Nogelius

”Vi får ofta förfrågningar i tidiga skeden. Då har våra kunder inte någon klar bild vad de vill ha annat än en stödmur. Många vill hitta alternativ till betong och där är gabioner verkligen ett bra val. De klarar sättningar och är dränerande. Dessutom har de inbyggt klotterskydd – det är inte alls lika frestande att spraya på krossat berg som på släta betongytor. 

 

En annan fördel är att gabioner är ett levande material. Ett exempel är i Knivsta där vi jobbat med att förtäta ett

”Vi får ofta förfrågningar i tidiga skeden. Då har våra kunder inte någon klar bild vad de vill ha annat än en stödmur. Många vill hitta alternativ till betong och där är gabioner verkligen ett bra val. De klarar sättningar och är dränerande. Dessutom har de inbyggt klotterskydd – det är inte alls lika frestande att spraya på krossat berg som på släta betongytor. 

En annan fördel är att gabioner är ett levande material. Ett exempel är i Knivsta där vi jobbat med att förtäta ett bostadsområde. Området har stora nivåskillnader och på en parkeringsplats klädde vi in en äldre betongvägg på 7 meter med gabioner. Väggen blir en naturlig spaljé för klätterväxter och på sikt kommer det att bli en helt grön vägg – en lösning som vi kom fram till i samarbete med Gabioner Sweden.” 

bostadsområde. Området har stora nivåskillnader och på en parkeringsplats klädde vi in en äldre betongvägg på 7 meter med gabioner. Väggen blir en naturlig spaljé för klätterväxter och på sikt kommer det att bli en helt grön vägg – en lösning som vi kom fram till i samarbete med Gabioner Sweden.” 

Tomas Nogelius, SH Bygg

Är du konstruktör och vill veta mer om våra gabioner?

Kontakta oss så pratar vi mer om form, funktion och hållbart byggande.