Stödmurar

För både stora och små infrastrukturprojekt

Stora eller små projekt? Offentliga miljöer eller privata? Möjligheten att konstruera stödmurar med våra gabioner är näst intill obegränsade. De är flexibla, robusta och mycket hållbara. Dessutom lämnar de plats för estetiskt skapande utifrån platsen och helheten i landskapet. Utseendet kan även varieras genom val av stenmaterial och fraktioner.

Vi jobbar endast mot företag, och förstår vikten av att leverera pålitliga, långvariga lösningar som kan anpassas för att passa varje unik situation.

Du kan anpassa utseendet på stödmuren för att matcha landskapet, välja olika stenmaterial och fraktioner för att skapa en visuellt tilltalande design. Vare sig du jobbar med offentliga eller privata projekt, kan gabioner hjälpa till att förbättra landskapet och skapa en estetiskt tilltalande miljö.

Snabb och enkel montering med maskinpackade gabioner

För att underlätta installationsprocessen levererar vi gabionerna maskinpackade och färdigfyllda direkt till byggplatsen. De byggs upp i ett blocksystem, vilket gör monteringen både snabb och enkel. Detta sparar värdefull tid och resurser, och gör det möjligt för dig att fokusera på andra aspekter av ditt projekt.

Miljövänliga och hållbara stödmurar

Våra gabioner är inte bara robusta och hållfasta, de är också ett mer miljövänligt alternativ till traditionella betongmurar. Med ett cirka 80 % lägre klimatavtryck än motsvarande mur i betong, är våra gabioner ett utmärkt val för företag som strävar efter att minska sin miljöpåverkan.

Dessutom är våra gabioner självdränerande, vilket effektivt förhindrar vattenskador och bidrar till deras långa livslängd. De är också bullerreducerande och ljudabsorberande, vilket gör dem till ett utmärkt val för projekt i bullriga områden.

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

Flexibel

Anpassningsbar

Robust och självbärande burkonstruktion

Självdränerande

Cirka 80 % lägre klimatavtryck än motsvarande mur i betong

Bullerreducerande och ljudabsorberande

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

FAQ - Vanliga frågor om stödmurar

Vad är en stödmur?

En stödmur är en struktur som är konstruerad med hjälp av gabioner, det vill säga burar eller korgar fyllda med sten. Dessa stenmurar i nät är robusta, hållbara och flexibla, vilket gör dem lämpliga för både stora och små infrastrukturprojekt.

Hur installeras en stödmur?

Stödmurar är relativt enkla att installera. Gabionerna levereras maskinpackade och färdigfyllda direkt till byggplatsen, och de byggs upp i ett blocksystem. Detta gör monteringsprocessen snabb och enkel.

Vilken typ av sten kan jag använda i en stödmur?

Du kan välja vilken typ av sten som helst för din stödmur, beroende på ditt företags estetiska preferenser och hållbarhetsmål. Du kan variera utseendet på muren genom att välja olika stenmaterial och fraktioner.

Hur miljövänliga är en stenmur i nät?

En stenmur i nät är ett mycket miljövänligt val. De har ett cirka 80 % lägre klimatavtryck jämfört med motsvarande mur i betong, vilket gör dem till ett utmärkt val för företag som vill minska sin miljöpåverkan. Dessutom är gabioner självdränerande, vilket bidrar till deras hållbarhet och lång livslängd.