Stödmurar

För både stora och små infrastrukturprojekt

Stora eller små projekt? Offentliga miljöer eller privata? Möjligheten att konstruera stödmurar med våra gabioner är näst intill obegränsade. De är flexibla, robusta och mycket hållbara. Dessutom lämnar de plats för estetiskt skapande utifrån platsen och helheten i landskapet. Utseendet kan även varieras genom val av stenmaterial och fraktioner.

Gabionerna är maskinpackade och levereras färdigfyllda direkt till byggplatsen. Monteringen är snabb och enkel eftersom de byggs upp i ett blocksystem.

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

Flexibel

Anpassningsbar

Robust och självbärande burkonstruktion

Självdränerande

Cirka 80 % lägre klimatavtryck än motsvarande mur i betong

Bullerreducerande och ljudabsorberande

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER