Bullerskydd

Anpassningar för extra utsatta bullermiljöer

Har ditt företag behov av att bygga ett robust och effektivt bullerskydd, antingen direkt eller i efterhand? Våra gabioner är perfekta för uppgiften. De uppfyller gällande bullerkrav och kan anpassas efter behov för extra utsatta bullermiljöer. Ljudabsorptionsklass A3 och ljudreduktionsklass B3 garanterar effektiv bullerdämpning.

Gabionkorgar för bullerskydd finns i två utföranden. Den ordinarie storleken på korgens maskor (50×200 mm) kompletteras med en mindre maskstorlek (25x200mm). Mindre stenfraktioner är mer effektivt för att dämpa buller och ljudnivåer.

Bekämpning av buller på högtrafikerade platser

Våra gabioner för bullerskydd har ett integrerat absorptionssystem (DoC ackrediterat från Deutsche Bahn) som ytterligare reducerar ljudet. Detta gör dem till en idealisk lösning för användning vid hårt trafikerade vägar och höghastighetståg.

Som experter inom branschen för företagsbehov, kan vi även erbjuda ett stort antal bullerskärmar i olika varianter och utformningar, alla utformade för att maximera effektiviteten av ljuddämpningen och samtidigt bibehålla en visuell attraktivitet.

Vi vet att varje företag har unika behov och utmaningar när det kommer till att hantera buller. Det är därför vi stolt erbjuder skräddarsydda lösningar och konsultationer för att hjälpa ditt företag att skapa en effektiv och estetiskt tilltalande bullerskyddslösning.

Oavsett ditt företags unika behov, kan du lita på att våra gabioner ger ett effektivt, hållbart och visuellt tilltalande bullerskydd.

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

Flexibel

Anpassningsbar

Robust och självbärande burkonstruktion

Självdränerande

Cirka 80 % lägre klimatavtryck än motsvarande mur i betong

Bullerreducerande och ljudabsorberande

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

Effektiva bullerskydd för väg och järnväg

Vi är ledande inom att erbjuda bullerskyddslösningar som är speciellt anpassade för att tackla utmaningarna vid vägar och järnvägar. I dessa miljöer, där bullernivåerna ofta är höga och konstanta, är det avgörande att ha ett effektivt skydd som kan minska ljudnivåerna och förbättra livskvaliteten för de boende i närområdet.

Våra gabioner är designade för att effektivt absorbera och reducera buller från trafik. De är utrustade med avancerade ljudabsorberande material och tekniker som effektivt kan minska buller från fordon och tåg, vilket är kritiskt för att upprätthålla en hälsosam och behaglig miljö. Med speciellt utformade gabionkorgar och utvalda stenmaterial, erbjuder vi lösningar som är både visuellt tilltalande och funktionella.

Hållbara bullerskydd för vägar

Utöver deras bullerdämpande egenskaper bidrar våra gabioner även till att förbättra den övergripande miljön och livskvaliteten i bullerutsatta områden. De naturliga stenmaterialen i gabionerna hjälper till att skapa en mer naturlig känsla i urbana miljöer, samtidigt som de erbjuder ett robust och långvarigt skydd mot buller.

I linje med vår strävan att vara miljövänliga, erbjuder vi gabionlösningar som inte bara är effektiva mot buller utan också miljövänliga. Genom att använda lokalt utvunnen sten och annat återvunnet material minskar vi miljöpåverkan samtidigt som vi erbjuder hållbara och långvariga lösningar.

Anpassning och flexibilitet

Gabioner Sweden förstår att varje projekt är unikt och kräver individuella lösningar. Därför erbjuder vi en hög grad av anpassning och designflexibilitet för att möta våra kunders specifika behov. Våra experter arbetar nära med varje klient för att skapa skräddarsydda bullerskyddslösningar som inte bara är effektiva utan också estetiskt tilltalande.

Gabioner-Sweden-E4-Sundsvall-2

Vanliga frågor om bullerskydd

Vad är fördelarna med att använda gabioner som bullerskydd?

Gabioner erbjuder en robust och estetiskt tilltalande lösning för bullerskydd. Deras naturliga stenfyllning ger inte bara en effektiv barriär mot buller, utan bidrar också till att dämpa ljud genom sin hög ljudabsorberande kapacitet. Gabioner kan anpassas för att passa olika miljöer och estetiska önskemål, vilket gör dem lämpliga för både urbana och lantliga inställningar. Dessutom är de mycket hållbara och kräver minimalt underhåll, vilket ger en långsiktig lösning för bullerreducering. En annan fördel är deras miljövänlighet; gabioner är tillverkade av naturliga material och har ett lågt klimatavtryck jämfört med traditionella bullerskyddslösningar.

Vilken storlek på stenar bör vi använda i våra gabioner för bästa bullerskydd?

För att uppnå bästa bullerdämpande effekt bör små stenfraktioner användas i kombination med en mindre maskstorlek på gabionkorgarna, specifikt 25×200 mm. Mindre stenar packas tätare och skapar en mer effektiv barriär mot ljudvågor, vilket förbättrar bullerabsorptionen. Denna konfiguration är särskilt effektiv för att dämpa höga frekvenser och reducera ljudnivåer från trafikerade vägar och industriella områden.

Hur fungerar absorptionssystemet i era gabioner?

Gabioner Swedens absorptionssystem är integrerat i gabionkorgarna och utformat för att maximera ljudreduktionen i högtrafikerade områden. Systemet använder speciella ljudabsorberande material som är inbyggda i korgarna för att ytterligare reducera ljudnivåerna. Detta system har fått ackreditering från Deutsche Bahn, vilket innebär att det uppfyller höga standarder för ljudreduktion och effektivt minskar buller från källor som höghastighetståg och tung trafik. Denna teknik bidrar till att skapa tystare och mer behagliga miljöer, både för arbetsplatser och närboende samhällen.

Hur lång tid tar det att installera gabioner som bullerskydd?

Installationen av gabioner som bullerskydd är relativt snabb och effektiv. Processen börjar med att leverera färdigpackade gabionkorgar till byggplatsen. Dessa korgar lyfts på plats och förankras, vilket minimerar störningar i den dagliga verksamheten. Den exakta tiden för installation kan variera beroende på projektets storlek och specifika krav, men generellt sett är gabioner snabbare att installera jämfört med traditionella bullerskyddslösningar.

Kan gabioner som bullerskydd anpassas för olika miljöer?

Ja, gabioner är mycket anpassningsbara och kan skräddarsys för att passa olika miljöer och estetiska krav. Genom att välja olika typer av sten och maskstorlekar kan gabioner integreras i både urbana och lantliga landskap på ett sätt som harmoniserar med omgivningen. Detta gör dem till en mångsidig lösning som kan användas i en mängd olika applikationer, från bullerdämpande väggar längs motorvägar till estetiskt tilltalande bullerskydd i bostadsområden.