Bullerskydd

Anpassningar för extra utsatta bullermiljöer

Bygg bullerskyddat direkt eller bullerskydda i efterhand. Våra gabioner klarar gällande bullerkrav och går att anpassa för extra hårt utsatta bullermiljöer. Ljudabsorptionsklass A3 och ljudreduktionsklass B3. 

Gabionkorgar för bullerskydd finns i två utföranden. Den ordinarie storleken på korgens maskor (50×200 mm) kompletteras med en mindre maskstorlek (25x200mm). Mindre stenfraktioner är mer effektivt för att dämpa buller och ljudnivåer. Dessutom har våra gabioner för bullerskydd ett integrerat absorptionssystem (DoC ackrediterat från Deutsche Bahn) som ytterligare reducerar ljudet – till exempel för användning vid hårt trafikerade trafikleder och höghastighetståg. 

Vi har även ett stort antal bullerskärmar i olika varianter och utformningar. 

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER

Flexibel

Anpassningsbar

Robust och självbärande burkonstruktion

Självdränerande

Cirka 80 % lägre klimatavtryck än motsvarande mur i betong

Bullerreducerande och ljudabsorberande

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER