BYGGHANDLING

Materialspecifikationer, tekniska instruktioner och ritningar

En bygghandling innehåller viktig information om exempelvis materialval, dimensioner och mått samt metod- och utförandebeskrivningar. Ju mer detaljerat och noggrant, desto smidigare byggprojekt. Utifrån våra gabioner kan vi hjälpa dig att ta fram den bygghandling du behöver inklusive beräknings PM och ritningsunderlag. 

Teknisk data

LÄNKAR OCH FILER