En ny arkitektonisk dimension

Är du arkitekt eller landskapsarkitekt? Letar du nya uttryck? Med gabioner som utgångspunkt finns många möjligheter att bygga både stabilt och smakfullt. Dessutom är gabioner en närproducerad produkt som minimerar transporter av byggnadsmassor. Högt eller lågt, rakt eller rundat? Bara fantasin sätter gränser för vad du kan skapa.

Här är några exempel:

Gabioner ett ekonomiskt bra och hållbart alternativ till andra lösningar. Olika typer av sten skapar olika uttryck – ett levande material. De går snabbt att montera och är estetiskt tilltalande byggelement för att skapa intressanta miljöer. De håller form och funktion i över 100 år. Genom att använda överskottsmassor som fyllnadsmaterial bidrar gabioner till ett lågt klimatavtryck och låg energiförbrukning.

Via ett frukost- eller lunchwebinarium utbildar vi gärna din organisation i gabionkunskap. 
Hör av dig så berättar vi mer!

Anna Valman

”Gabioner är stabila och samtidigt möjliga att demontera. Det gör att dom har mindre påverkan på den naturliga topografin. En annan fördel är att gabionerna kan fyllas med material från platsen för själva bygget eller med återbrukat material från något som ska rivas, tegelkross till exempel. Att minimera långa och tunga transporter är viktigt när det kommer till hållbarhet. Jag tycker att gabioner passar bra i landsskapsskala, att passera en gabionmur med bil är vackert och häftigt.” 

Anna Valman, landskapsarkitekt, Tengbom

Är du arkitekt och vill veta mer om våra gabioner?

Kontakta oss så pratar vi mer om form, funktion och hållbart byggande.