Hållbarhet

Våra gabioner har många kvaliteter när det kommer till hållbarhet. Färre transporter, lång livslängd och massbalans är några av fördelarna. Med vår metod, våra produkter och vår påverkanskraft vill vi vara med och utveckla ett grönt och hållbart byggande. Redan idag har våra produkter lägre klimat- och miljöpåverkan än rådande lagkrav. Det beror bland annat på smart transportlogistik, välplanerade inköp och nära noll materialavvikelser från våra leverantörer.

Säker produktion

Vi jobbar löpande med en hög säkerhetsstandard på våra produktionsanläggningar. Grunden är att vi ska må bra på jobbet. Utgångsläget är att alla olyckor och all ohälsa kan förebyggas. 

Rutiner

Varje arbetsdag börjar med ett startmöte där vi gör check på maskinsäkerhet och dagens arbetsmoment. Nya arbetsmoment får en egen riskdiskussion och bedömning. Har vi haft några avvikelser tidigare och vad gör vi i sådana fall för att undvika att dessa upprepas? Alla aktiviteter ska stödja vår policy att jobba säkert.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är allas ansvar. På Gabioner Sweden kallar vi det för vår ”team spirit”. Det betyder att vi verkar för en öppen och inkluderande arbetsplats med hög grad av respekt. Alla medarbetare är viktiga och ska få möjlighet att bidra och utvecklas. 

Minskat CO2-utsläpp​

I jämförelse med en stödmur av betong kan en gabionmur som produceras på projektplatsen minska CO2-utsläppen med upp till 80 %.

Färre transporter

Våra mobila produktionsanläggningar som sätts upp direkt på plats minskar behovet av tunga transporter och deponi.

Lång livslängd

Maskinpackade gabioner innehåller 30 % mer sten än handfyllda lösningar. Det gör att våra gabioner håller i över 100 år.

Gröna väggar

Klätterväxter på gabionmuren binder koldioxid och blir till vackra gröna väggar.

Kan återanvändas

Konstruktionen är så robust och solid att den kan flyttas vid behov och användas i nya sammanhang.

Cirkulärt tänkande

Genom att vi återanvänder stenmassor och lokal natursten från byggarbetsplatsen får biprodukten sten ett nytt värde.

Minskat klotter

Gabioner är inte lika inbjudande att klottra på som till exempel en betongmur. Det gör att behovet av klottersanering minskar.

Anna Akergren Gabioner Sweden verksamhetsansvarig

”Vår målsättning de kommande åren är att vara pådrivande och verka för väsentligt bättre klimatneutralitet i hela branschen.”

Anna Åkergren
Verksamhetschef
Gabioner Sweden AB