Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? För företag erbjuder våra maskinfyllda gabioner obegränsade möjligheter att bygga stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta företags- och stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? Med våra maskinfyllda gabioner bygger du stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? Med våra maskinfyllda gabioner bygger du stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

 

 

BYGG EN GABIONMUR MED KARAKTÄR

Lägg till en unik touch till ditt företags miljö med en gabionmur. Gabionmuren är mer än bara en mur; den är en kombination av hållbarhet, flexibilitet och estetik. Stenens naturliga variation i färg och form ger gabionmuren mer karaktär än en traditionell betongmur. Dessutom är klimatavtrycket för våra gabionmurar 80 % lägre än för betong.

FYLLDA GABIONER FÖR FÖRETAG

Våra maskinfyllda gabioner erbjuder obegränsade möjligheter för ditt företag att bygga allt från stabila stödmurar till buller- och erosionsskydd. Med vår expertis och vägledning kan du utforma dynamiska och attraktiva strukturer med fyllda gabioner som är lika hållfasta som de är estetiskt tilltalande.

STEN TILL GABIONER

Våra gabioner fylls med sten som har noggrant utvalts för dess hållbarhet och estetiska egenskaper. Genom att återanvända stenmassor och lokal natursten från ditt företags byggplats bidrar stenen till gabioner till en stark miljöekonomi. Dessutom minimerar användningen av sten till gabioner behovet av tunga transporter, eftersom våra mobila anläggningar tillverkar gabionerna direkt på plats.

GS 016 scaled

FAQ – Vanliga frågor om gabioner

 

Vad är en gabion?

En gabion är en bur eller en korg fylld med sten, grus eller jord. De används ofta inom bygg- och anläggningsindustrin för att bygga stabila och hållbara strukturer som stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd.

Hur länge håller en gabion?

Våra gabioner är utformade för att hålla i upp till hundra år. De har en unik självbärande lösning som anpassar sig efter markens rörelser, och de dränerar effektivt vatten, vilket bidrar till deras långa livslängd.

Hur tillverkas fyllda gabioner?

Våra gabioner fylls med sten med hjälp av maskiner. Detta garanterar en jämn fördelning och komprimering av stenen inuti gabionen, vilket ger en stark och hållbar struktur.

Hur bygger man en gabionmur?

En gabionmur byggs genom att stapla fyllda gabioner på varandra. De kan anpassas för att passa alla höjder och former, vilket gör dem mycket flexibla för olika typer av landskap och designkrav.
Vilken typ av sten används för att fylla gabioner?

Vi återanvänder stenmassor och lokal natursten från byggarbetsplatsen för att fylla våra gabioner. Dessa stenar är både hållbara och estetiskt tilltalande, vilket ger gabionerna karaktär samtidigt som de bidrar till en bra miljöekonomi.

Hur bidrar gabioner till ett cirkulärt tänkande?

Genom att återanvända stenmassor och lokal natursten från byggarbetsplatsen minskar vi behovet av nya resurser. Dessutom tillverkas gabionerna direkt på plats med våra mobila anläggningar, vilket minskar behovet av tunga transporter.

Hur skiljer sig gabioner mot betong klimat- och miljömässigt?

I jämförelse med betong är klimatavtrycket för våra gabioner 80 % lägre. Detta beror på vår användning av återvunna material och effektiv tillverkningsprocess.