Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? För företag erbjuder våra maskinfyllda gabioner obegränsade möjligheter att bygga stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta företags- och stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? Med våra maskinfyllda gabioner bygger du stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

Obegränsade möjligheter

Högt eller lågt, rakt eller rundat? Med våra maskinfyllda gabioner bygger du stabila och smakfulla murar, stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd. Gabioner kan även vara byggelement inom landskapsarkitektur och skapa intressanta stadsmiljöer.

Vi guidar dig rätt! Gabioner Sweden har lång erfarenhet av både stora och små projekt. Vi möter både dig och din beställares krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Med snabba lagerleveranser och mobila anläggningar blir arbetet både smidigt och effektivitet.

Vem är du? Hitta rätt information direkt.

 

 

Bygg en gabionmur med karaktär

Lägg till en unik touch till ditt företags miljö med en gabionmur. Gabionmuren är mer än bara en mur; den är en kombination av hållbarhet, flexibilitet och estetik. Stenens naturliga variation i färg och form ger gabionmuren mer karaktär än en traditionell betongmur. Dessutom är klimatavtrycket för våra gabionmurar 80 % lägre än för betong.

Fyllda gabioner för företag

Våra maskinfyllda gabioner representerar framtiden inom hållbar och effektiv byggteknik för företag som vill kombinera funktion med estetik. Oavsett om du är ute efter att bygga robusta och långvariga strukturer eller vill förbättra den visuella upplevelsen av en plats, kan våra gabionlösningar hjälpa dig att uppnå dessa mål.

Med fyllda gabioner finns obegränsade möjligheter, från stabila stödmurar och effektiva bullerskydd till pålitligt erosionsskydd vid vattenkanter och dammar. Med vår expertis och vägledning kan ditt företag enkelt utforma dynamiska och attraktiva strukturer. Våra fyllda gabioner är inte bara ett utmärkt val ur hållbarhetssynpunkt, de skapar även visuellt tilltalande element i varje projekt.

Dessutom, genom att välja lokalt utvunnen sten, kan ditt företag både stödja lokala leverantörer och minska klimatavtrycket. Denna kombination av lokal sourcing och högkvalitativa fyllda gabioner innebär att ditt projekt inte bara blir hållbart och kostnadseffektivt, utan även estetiskt tilltalande.

Med tanke på den ökade medvetenheten om miljö och hållbarhet idag, kan valet av våra gabioner också förstärka ditt företags varumärkesimage som ett miljövänligt och ansvarsfullt företag.

Sten till gabioner

Vår sten till gabioner står inte bara som symboler för styrka och hållbarhet, utan också för estetik och miljövänlighet. Varje sten som används har noggrant valts ut för att säkerställa en kombination av både hållbarhet och skönhet. Resultatet? Strukturer som inte bara är robusta utan även visuellt tilltalande.

Vikten av att återanvända och minska avfall kan inte underskattas, särskilt i den nuvarande tiden med ökade miljöbekymmer. Därför prioriterar vi återanvändningen av stenmassor och lokal natursten från ditt företags byggplats. Genom detta bidrar vi inte bara till en stark miljöekonomi, utan hjälper också ditt företag att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Ett annat kritiskt miljöovervägande är transport. Genom att minimera transportbehovet – tack vare våra mobila anläggningar som tillverkar gabionerna direkt på byggplatsen – reducerar vi koldioxidutsläpp och andra miljöeffekter. Detta erbjuder inte bara praktiska och ekonomiska fördelar men stärker också ditt företags gröna image.

Men det stannar inte där. Den sten i gabioner vi använder bidrar med stabilitet och erbjuder också en estetisk kvalitet som är svår att uppnå med andra byggmaterial. 

GS 016 scaled

FAQ – Vanliga frågor om gabioner

Vad är en gabion?

En gabion är en bur eller en korg fylld med sten, grus eller jord. De används ofta inom bygg- och anläggningsindustrin för att bygga stabila och hållbara strukturer som stödmurar, bullerskydd och erosionsskydd.

Hur länge håller en gabion?

Våra gabioner är utformade för att hålla i upp till hundra år. De har en unik självbärande lösning som anpassar sig efter markens rörelser, och de dränerar effektivt vatten, vilket bidrar till deras långa livslängd.

Hur tillverkas fyllda gabioner?

Våra gabioner fylls med sten med hjälp av maskiner. Detta garanterar en jämn fördelning och komprimering av stenen inuti gabionen, vilket ger en stark och hållbar struktur.

Hur bygger man en gabionmur?

En gabionmur byggs genom att stapla fyllda gabioner på varandra. De kan anpassas för att passa alla höjder och former, vilket gör dem mycket flexibla för olika typer av landskap och designkrav.

Vilken typ av sten används för att fylla gabioner?

Vi återanvänder stenmassor och lokal natursten från byggarbetsplatsen för att fylla våra gabioner. Dessa stenar är både hållbara och estetiskt tilltalande, vilket ger gabionerna karaktär samtidigt som de bidrar till en bra miljöekonomi.

Hur bidrar gabioner till ett cirkulärt tänkande?

Genom att återanvända stenmassor och lokal natursten från byggarbetsplatsen minskar vi behovet av nya resurser. Dessutom tillverkas gabionerna direkt på plats med våra mobila anläggningar, vilket minskar behovet av tunga transporter.

Hur skiljer sig gabioner mot betong klimat- och miljömässigt?

I jämförelse med betong är klimatavtrycket för våra gabioner 80 procent lägre. Detta beror på vår användning av återvunna material och effektiv tillverkningsprocess.