Ystads hamn

En avgränsande och fristående mur i Ystads hamn. Totalt 40 m lång och 4 meter hög.
Vindlastberäkningar från AFRY för säkerställande av stabilitet.

Beställare: Tullverket