Värmeverk Högbytorp

Bättre användning av markytorna genom fyra rejäla stödmurar. Miljösmart återanvändning av sprängmassor gav minskade transporter. Totalt 3.000 kvm mur.

Beställare: Eon