Varbergstunneln

Mellan Varberg och Hamra bygger Trafikverket nio km dubbelspår, en tre km lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och fyra nya broar. För att avskilja järnvägen från allmänheten och samtidigt få ett estetiskt tilltalande bullerskydd har Implenia Sverige byggt en gabionmur som är en km lång.

TEST

Beställare: Trafikverket