Varbergstunneln

Mellan Varberg och Hamra bygger Trafikverket nio km dubbelspår, en tre km lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och fyra nya broar. För att avskilja järnvägen från allmänheten och samtidigt få ett estetiskt tilltalande bullerskydd har Implenia Sverige byggt en gabionmur som är en km lång.

Projektplats Södra påslaget Verbergtunneln

Gabionmur söderut 1000 meter på varsin sida om dubbelspåret Varbergstunneln

Färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner som del av bullervallar

Entreprenören installerade effektivt upp till 200 kvm per dag.

Robusta och formstabil konstruktion. Färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner

Hållbar produktion och installation av gabioner med överskottsmassor från tunnelgrävningarna

Med robusta, färdigfyllda och maskinvibrerade gabioner från Gabioner Sweden blir slutresultatet av hög kvalitet.

Totalt installerades ca 3000 gabioner i projektet Varbetstunneln av Implenia Sverige AB

Välfyllda och maskinvibrerade gabioner borgar för ett gabionsystem som håller formen över tid.

Beställare: Trafikverket