Södra infarten, Halmstad

Bulleravskärmare vid trafikplats Södra infarten. Totalt 140 m (280 kvm) mur.

Beställare: Trafikverket