Lägervägen Helsingborg

Bulleravskärmare för bostadsområde på uppdrag av Skanska Sverige AB. Totalt 230 m (340kvm) mur.

Beställare: Helsingborgs kommun