E6 Kungälv

En fristående gabionmur skapade en bulleravgränsande funktion mellan E6 och angränsande bebyggelse. Totalt 1.800 kvm mur.

Beställare: Kungälvs kommun