E4 Sundsvall

Stödmurar med ljudabsorberande funktion kring den nedsänkta E4-sträckan som ansluter till Sundsvallsbron på den norra sidan. Totalt 12.000 kvm mur.

Beställare: Trafikverket