E-handelslager Brunna

Stödmurar som nivåskillnad mellan väg, vändplaner och ramper. Miljösmart återanvändning av sprängmassor gav minskade transporter. Totalt 1.900 kvm mur.

Beställare: ICA Fastica