Brf Uggledal Mölndal

Sju stilfulla och estetiskt tilltalande stödmurar som nivåavgränsare mellan områdets hus skapar en trivsam miljö. Totalt 800 kvm mur.

Beställare: Mölndals kommun