Brf Godhem Göteborg

En befintlig gabionmur av sämre kvalitet byttes ut mot en robust och stabil långsiktig lösning. Totalt 350 kvm mur.

Beställare: Brf Godhem, Västkustens Anläggnings AB