Banvallsförstärkning Borås-Varberg

Förstärkning av 4 km banvall längs järnvägssträckan Borås-Varberg. Vi levererade frånmobila anläggningar i direkt anslutning till projektet.

Beställare: Trafikverket