Varbergstunneln

Gabioner Sweden Varbergstunnel Hamra

Mellan Varberg och Hamra bygger Trafikverket nio km dubbelspår, en tre km lång tunnel under staden, nytt stationsområde, plattformar i nedsänkt läge, ny godsbangård och fyra nya broar. För att avskilja järnvägen från allmänheten och samtidigt få ett estetiskt tilltalande bullerskydd har Implenia Sverige byggt en gabionmur som är en km lång.

Thule, Hillerstorp

Gabioner Sweden Thule Hillerstorp

200 meter mur för parkmiljö, som avgränsare och industriell utsmyckning.

Banvallsförstärkning Borås-Varberg

Gabioner Sweden Varberg Boras

Förstärkning av 4 km banvall längs järnvägssträckan Borås-Varberg. Vi levererade frånmobila anläggningar i direkt anslutning till projektet.

Munkebäcks hage, Göteborg

Gabioner Sweden Munkebacks hage Goteborg

200 meter låga murar till en urban innergårdsmiljö i Munkebäcks hage. En leverans som löpte under 1,5 år.

Ystads hamn

Gabioner Sweden Tullverket Ystad

En avgränsande och fristående mur i Ystads hamn. Totalt 40 m lång och 4 meter hög.Vindlastberäkningar från AFRY för säkerställande av stabilitet.

Svedala

Gabioner Sweden Svedala Aggarpsvallen

En lägre stödmur vid idrottsplats och rekreationsområde i Svedala. Totalt 150 m lång mur.

Lägervägen Helsingborg

Gabioner Sweden Helsingborg

Bulleravskärmare för bostadsområde på uppdrag av Skanska Sverige AB. Totalt 230 m (340kvm) mur.

Väg Ulricehamn-Borås

Gabioner-Sweden-riksvag40-Ulricehamn-Boras

Självdränerande stödmur längs väg 40. Brostödsfunktion och förlängning av brovingar vid en trafikplats. Totalt 500 kvm mur.

Brf Godhem Göteborg

Gabioner-Sweden-BRF-Godhem-Goteborg

En befintlig gabionmur av sämre kvalitet byttes ut mot en robust och stabil långsiktig lösning. Totalt 350 kvm mur.